ENG | TR
background
ANKAFERD bloodstopper
ANKAFERD BLOODSTOPPER HAKKINDA

Ankaferd BloodStopper® (ABS) folklorik olarak geleneksel Türk hekimliğinde hemostatik ajan olarak kullanılmış bir bitkisel ekstrakttır. ABS, Thymus vulgaris, Glycyrrhiza glabra, Vitis vinifera, Alpinia officinarum ve Urtica dioica bitkilerinin standardize karışımından oluşmaktadır. Bu bitkilerin tümü tek başına endotel, kan hücreleri, damar oluşumu (angiogenesis), hücresel üreme, vasküler dinamikler ve mediyatörler üzerinde etkilidir. İçeriğindeki bitkilerle ilgili literatür bilgilerinin desteklediği üzere hayvanlarda hemostatik etkileri gözlenen ABS’nin etki mekanizması in vitro çalışmalarla aydınlatılmaya çalışılmaktadır. İnsanlarda diş tedavisinde ara ürün kategorisidne kullanımı ABS’nin insanlarda güvenliliğine ait ilk gayriresmi ipuçlarını oluşturmaktadır. ABS’nin insanlarda hem tropikal, hem de oral kullanımının güvenliliğini ortaya koymak için iyi tasarlanmış ontrollü bir protokolün uygulanması amacıyla Türkiye’de ABS’nin sağlıklı gönüllülerde topikal kullanımının güvenliğinin araştırıldığı, plasebo ile karşılaştırmalı olarak ve randomize, çift-kör, çapraz-geçişli bir faz I klinik çalışma yapılmış ve Kasım 2008’de sonuçlandırılmıştır.

‘Ankaferd BloodStopper’ kanamayı durdurucu preparat; plazma ve serum içinde kısa sürede (saliseler düzeyinde) bir yapı ağı (network) oluşturur. Yapılan genel hemostatik ve biyokimyasal testler sonucu bu yapı ağının Ankaferd BloodStopper’ın kan içindeki proteinler ve asıl olarak da fibrinogen’le kurduğu karşılıklı etkileşim ile birlikte oluştuğu ve kırmızı kürelerin vital aggreegasyonunu sağladığı ortaya çıkmıştır. Bu süreçte doku onarımına izin verecek düzeyde kan durdurulması işlemi temel olarak protein eritrosit etkileşimi ile bağlantılıdır. Kan hücreleri de bu ağa eşlik ederler. Ankaferd Bloodstopper ağında fizyolojik hemostatik işlem doku faktörü-bağlantılı kan pıhtılaşımı yapısından bağımsız olarak, bu sistemi bozmadan gelişir. Bu nedenle Ankaferd BloodStopper hem normal hemostatik değerlere sahip bireylerde hem de birincil ya da ikincil hemostazı defektif ola bireylerde etkilidir. ‘Ankaferd BloodStopper’ klinik kullanım için yardımcı ürün olarak mukoza çatlakalrı dahil yoğun dış kanamaları durdurmakta da güvenle kullanılabilir. Ankaferd BloodStopper damar içine ya da kan dolaşım sistemine yerleştirilmemelidir.

 • Türü

  Emilebilir ıslak tampon,
  Islak tampon,
  Push&stop Tampon,
  Sprey ve Ampul

 • Tıbbi Kullanımdaki Avantajlar
  • - Klasik koagülasyon sisteminden bağımsız çalışır
  • -Hemostatik etkisini protein ağı ortamında vital fizyolojik eritrosit agregasyonu ile gösterir.
  • - Plazma, kan ya da serum içinde, in vitro ortamda saliseler, in vivo ortamda saniyeler içinde etkisini gösterir.
  • - Sıvı formda olduğu için uygulanması çok kolaydır.
 • Güvenli Kullanımdaki Avantajlar
  • - İnsan sağlığı açısından risk içermez.
  • - İritasyona neden olmaz.
  • - İçerisinde ve uygulandığı yerde bakteri/mantar barındırmaz.
  • - % 100 bitkiseldir. Hiç bir inorganik/sentetik katkı içermez.
  • - Uyguladıktan sonra bölgeden temizlenmesi gerekli değildir.
  • - Özel bir saklama koşulu yoktur, soğuk zincir vs. gerektirmez.
 • Ankaferd, türünün tek örneği ve benzersiz bir ürün olarak;

  - %100 Türk buluşudur.
  - %100 Türk sermayeli şirketimiz tarafından üretilip insanlığın hizmetine sunulmaktadır.
  - T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı ilk Türk ürünüdür.
  - Kanama durdurma özelliğinin yanısıra Ankaferd’in başka tıbbi faydaları olduğu da bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur. Yapılan bilimsel araştırmalarda doku iyileştirme özelliği tespit edilmiştir.